HUMAC NORM – marknadens mest avancerade isokinetiska utrustning.
HUMAC NORM är utvecklad av CSMi för användare med höga krav avseende flexibilitet och mångsidighet. Utrustningen har marknadens mest stabila plattform och avancerade programvara för att testa, rehabilitera och forska med flexibel arbetsmetodik. HUMAC NORM klarar högre belastning än vad andra utrustningar gör.

I en utrustning erbjuder HUMAC NORM 22 rörelsemönster och 4 testmetoder (isokinetisk, isotonisk, isometrisk och passiv).

ResistansmodellHastigetVridmoment
Isokinetic Concentric500 per sec500 ft-lbs / 678 Nm
Isokinetic Eccentric500 per sec500 ft-lbs / 678 Nm
CPM500 per sec500 ft-lbs / 678 Nm
Isometric500 ft-lbs / 678 Nm
Isotonic500 ft-lbs / 678 Nm

Uppgradera din gamla utrustning

HUMAC UPGRADE, programvara för BIODEX system 2 och 3.

Har ni ett äldre BIODEX system finns nu en programvara från CSMi som kan användas för att uppgradera er utrustning. Med HUMAC UPGRADE slipper ni kontrollpanelen och ökar utrustningens kapacitet att för både forskning och behandling. HUMAC UPGRADE kan vara ett alternativ för er som önskar en högre kapacitet men inte kan köpa en ny utrustning.

Vill du veta mer om HUMAC UPGRADE kontakta oss på tel 08-754 98 00.