Isokinetisk utbildning

Är du eller din personal på jakt efter ytterligare isokinetisk träning? Under året kommer vi släppa tolv webbinarer som beskriver hur man använder en isokinetisk maskin för fysioterapi och idrottsmedicin. Varje 45-minuters webbinar bygger på föregående månad.

HUMAC NORM

är marknadens mest flexibla och kompletta utrustning för totalt fyra olika testmetoder. Isokinetisk, Isotonisk, Isometrisk och passiv.

HUMAC NORM är utvecklad av CSMi för användare med höga krav avseende flexibilitet och mångsidighet. Utrustningen har marknadens mest avancerade programvaror som skapar möjligheter att testa, forska och rehabilitera med flexibel arbetsmetodik.

HUMAC BALANCE

skapar helt nya förutsättningar för att arbeta med balanstester och balansträning i såväl kliniska miljöer som i t.ex. hemrehabilitering.

HUMAC BALANCE är ett mobilt system som man kopplar till en bärbar dator med CSMi-programmet installerat.

Sedan är det klart att börja testa och träna med patienten på balansplattan. Programmet ger klara besked angående eventuella balansstörningar och har även en modul för strokepatienter.