Förverkliga din vision

Processutveckling AB

har i samarbete med S-SPLF byggt företaget KVALPRAK AB för att utveckla produkter för kvalitetssäkring.

Bolagets startades 1997 och har sedan dess utvecklats till att bli marknadsledande inom privatläkarsektorn och under senare år har även andra yrkesgrupper anslutit sig till KVALPRAK AB och använder bolagets produkter. KVALPRAK AB växer varje år och får allt fler kunder.

Business Creator Group

använder ofta hela kompetensen hos våra sju företag för att skapa nya affärs-koncept. Som exempel kan nämnas:

 • Koncept FRISK – företagshälsovård
  Uppdragsgivare MCN AB
 • Koncept RUT – äldreomsorg
  Uppdragsgivare Rikskuponger
 • Koncept Future Log – logistik
  Uppdragsgivare Schenker, ADA med flera

Business Creator Groups

samlade kompetens och erfarenhet skapar helt nya möjligheter.

Vi bygger digitala applikationer med ett helhetsperspektiv.

 • iSAK
  Ett intranät för dig med höga krav på kvalitet och säkerhet.
 • Hemsidor
  med konceptuella budskap, användarvänliga och anpassade för att lösa uppgiften.