HUMAC NORM

är marknadens mest flexibla och kompletta utrustning för totalt fyra olika testmetoder. Isokinetisk, Isotonisk, Isometrisk och passiv.

HUMAC NORM är utvecklad av CSMi för användare med höga krav avseende flexibilitet och mångsidighet. Utrustningen har marknadens mest avancerade programvaror som skapar möjligheter att testa, forska och rehabilitera med flexibel arbetsmetodik.

NEUROCOM och NATUS Medical

är den ledande tillverkaren i världen av digitala balanssystem.

Med system som EquiTest. Balance Master och Basic Balance Master har man skapat balanssystem som kan möta varje tänkbart behov oavsett om man vill forska eller arbeta kliniskt inom området.

NEUROCOM utvecklar löpande produkterna och besitter ett kunnande inom området som är unikt i världen.

HUMAC BALANCE

skapar helt nya förutsättningar för att arbeta med balanstester och balansträning i såväl kliniska miljöer som i t.ex. hemrehabilitering.

HUMAC BALANCE är ett mobilt system som man kopplar till en bärbar dator med CSMi-programmet installerat.

Sedan är det klart att börja testa och träna med patienten på balansplattan. Programmet ger klara besked angående eventuella balansstörningar och har även en modul för strokepatienter.